Program a učitelé 2013

Září, 2013

Datum/čas 10:00–13:00
Sem­i­náře:
15:00–18:00 19:30–22:00
pátek,13. 9. 2013 Tomasz Nowakows­kiOtakar Cho­cholaOtakar Chochola Cvičení ve dvo­jicích -
sobota,14. 9. 2013 Tomasz Nowakows­kiPaul Sil­fver­stråle
Cvičení ve dvo­jicích Gala-večer
neděle,15. 9. 2013 09:00–12:00 13:00–16:00
Sasa Krauter
Paul Sil­fver­stråle
Cvičení ve dvo­jicích -
  • Sem­i­náře – Zkušení učitelé budou prezen­to­vat svůj způ­sob práce v tchuej šou (push hands) a tchaj-ťi čchüan.
  • Cvičení ve dvo­jicích – Účast­ní­ci se indi­viduál­ně dohod­nou na cvičení ve dvo­jicích a na způ­sobu práce (bez kroků, s kroky a pod.). Cvičí se v 10-min­u­tových “kolech” . Úroveň cvičení by vždy měla být přizpů­sobe­na méně zkušené­mu ve dvo­ji­ci.
  • Gala-večer – čas pro prezentaci stylů, forem a škol a zejmé­na pro nefor­mál­ní setkání s občer­stvením.

Komentáře nejsou povoleny.